TUT Dame Link 808 – Chết 100% – Báo cáo tài khoản giả mạo

I) Yêu cầu 

  • Fake IP  Ip Hugary Hoặc Iran
  • Ngôn Ngữ  UK
  • Fake 1 cmnd ( không cần trùng ngày sinh, trùng ngày sinh càng tốt )

II) Cách thực hiện 

Bước 1: Các bạn vào Link 808 và Link 948 dồn cho nhanh

https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

Bước 2: Các bạn điềm theo thông tin ở dưới 

+ Tên VIctim
+ Điền email của bạn
+ Điền tên facebook của victim
+ Địa chỉ mail hoặc sđt của victim
+ Liên kết victim : vi dụ https://www.facebook.com/profile.php?… +
+ Up cmnd lên
Lý do thì các bạn ghi là:
– Link (URL) to the impostor profile: *link facebook Victim*
Team Facebook account review and delete. Thank you.
xong các bạn đợi support rep thì mình  rep lại như sau + kèm CMND
– My name: TÊN VICTIM
– Impostor name: TÊN VICTIM
– Link (URL) to the impostor profile: LINK FB CỦA VICTIM
Team Facebook account review and delete. Thank you.
Sau khi dame xong thì các bạn vào wall nó báo cáo mạo danh nha <3

Kết Quả :