Hướng Dẫn Mở Khóa Checkpoint 72H ( 3h Facebook Nhả ) – 2019

Yêu cầu

  • Các bạn Fake địa chỉ IP
  • Có một CMND đạt chuẩn trùng Info với tài khoản cần Unlock Checkpoint

Cách Thực Hiện 

Fake IP Pháp + NN Pháp Hoặc Ip Úc Nn Uk ( Nước Nào Thì Fake Nước Đó , Khuyên Các Bạn Sử Dụng Hma Để Fake IP Cho Chuẩn Nhé )

Link 339  

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Link 907

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Link 279 

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

Nội dung gửi cho Facebook các bạn gửi như sau

Hello facebook team: This is my id card. I hope that will be soon confirmed this account with the following information.

Full name: điền tên

Date of birth : điền ngày sinh

Email account: địa chỉ mail trong tài khoản

( Làm xong hóng 3h đổ về , nếu CMND chuẩn mà đẹp 1 rep là về liền nhé  )